I usłyszałem głos Pana mówiącego:
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?»
Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!"
Iz 6,8

 

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Małkini wywodzi się ze wspólnoty "Miłosierdzie" w Ostrowi Maz. Dzięki Łasce Bożej i wytrwałej modlitwie wielu osób w dniu 10 lutego 2013r odbyła się uroczysta Msza święta inaugurująca powstanie wspólnoty w małkińskiej Parafii. Pierwszym opiekunem wspólnoty był Ks. Krzysztof Godlewski (do maja 2017), a w listopadzie 2017r opiekunem został Ks. Sławomir Brutkowski. Poslugę Lidera w latach 2013-2018 pełniła Danusia Szymańska, a w dniu 20 czerwca 2018 liderem wspólnoty została Elwira Gałązka. Posługę wice lidera pełni Mariolka Gawkowska.

Kontakt do wspólnoty:

Elwira: 602 395 921


------------------------------------------------------------------------------------------

KILKA SŁÓW o HISTORII POWSTANIA WSPÓLNOTY

 

W roku Wiary w naszej diecezji powstała nowa wspólnota- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Małkinia przy parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła.
Od kilku lat wiele osób z naszej parafii dojeżdżało do pobliskiej Ostrowi Maz. na wspólną modlitwę do grupy Odnowy w Duchu Św. tam istniejącej „Miłosierdzie”. Zapatrzeni w ich oddanie i zaangażowanie się w budowanie Kościoła i ewangelizację zapragnęliśmy powstania takiej wspólnoty w naszej parafii w Małkini. Z tym właśnie pragnieniem trwaliśmy na modlitwie we wspólnocie oraz polecaliśmy się w modlitwie innym.
Wszystkie nasze modlitwy w połączeniu z ofiarami, trudami, postami i dziełami miłosierdzia ofiarowaliśmy Panu Bogu w darze w naszych intencjach.
I stało się! Z Woli Bożej i przy akceptacji duszpasterzy , z błogosławieństwem ks. Proboszcza Henryka Stawiereja utworzyła się nowa wspólnota nosząca nazwę „Przymierze”, jest to 33-cia Wspólnota Odnowy w Duchu Św. w naszej diecezji.
Dnia 10 lutego 2013r. o godz. 17:00 odbyła się Msza Św. inaugurująca istnienie nowej wspólnoty. Mszy Św. przewodniczył ks. Proboszcz Henryk Stawierej, wraz z zaproszonym duszpasterzem macierzystej wspólnoty „ Miłosierdzie” z Ostrowi Maz. ks. Andrzejem Ładą.
Oprawę muzyczną Mszy Św. sprawowała diakonia muzyczna z Ostrowi Maz. FOTO
W tej ważnej dla nas uroczystej Mszy Św. udział wzięli księża naszej parafii: ks. Krzysztof Godlewski i ks. Wojciech Choiński, nasi przyjaciele ze wspólnot „Miłosierdzie” i „Miriam” z Ostrowi Maz, oraz świecki koordynator Odnowy w Duchu Św. diecezji Łomżyńskiej Wojciech Karczewski.
Opiekunem naszej wspólnoty został ks. Krzysztof Godlewski.
Nasza wspólnota podjęła posługę oprawy liturgicznej podczas piątkowych Mszy Św. o godz. 17:00.
Po Mszy Św. spotykamy w salce znajdującej się w budynku plebanii.
Nasza wspólnota ciągle się powiększa, przychodzą coraz to nowe osoby, co nas niezmiernie cieszy, liczymy już ok.30 osób.
Pragniemy wspólnie spotykać się, aby z radością wielbić Pana.
Jesteśmy bardzo wdzięczni macierzystej wspólnocie ”Miłosierdzie” za troskę, modlitwę, posługę muzyczną i wszelką pomoc.
Nade wszystko składamy dziękczynienie Panu Bogu, że powołał nas do tego dzieła.

                                                                 Danuta Szymańska i Mariola Gawkowska.

Zdjęcia ze spotkania modlitewnego w dniu 15.02.2013 TUTAJ

 

 

 

 OPIEKUNOWIE, LIDERZY

KAPŁANI – opiekunowie wspólnoty PRZYMIERZE

Ks. Sławomir Brutkowski
Opiekun wspólnoty od listopada 2017r

------------------------------------------------------------------------------------

 Ks. Krzysztof Godlewski
Opiekun wspólnoty w latach 2013-2017

LIDERZY

Elwira Gałązka
Liderka wspólnoty od 20 czerwca 2018

---------------------------------------------------------------------------

Mariolka Gawkowska
V-ce lider wspólnoty od czerwca 2018

-----------------------------------------------------------------------

Danusia Szymańska
Liderka wspólnoty w latach 2013- 2018

----------------------------------------------------------------------

 

 

www.odnowamalkinia.pl