SŁOWO ZE SPOTKANIA

 

26 marca 2019
Dn 3,39-43
Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie.
Jak całopalenia z baranów i cielców, i z tysięcy tłustych owiec,
 tak niech będzie dziś nasza ofiara przed Tobą i niech Ci się podoba!
Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu.
Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą
i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami
według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia.
Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie!

www.odnowamalkinia.pl